Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Mamy niebanalne pomysły partnerskich inicjatyw
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu Polski i Europy

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

07-10-2019

 

W dniu 2 października 2019 r. w Kielcach odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego Fundacja Ochrony Krajobrazu zaprezentowała wnioski z przeprowadzonych wywiadów z instytucjami kultury w województwie świętokrzyskim. Instytucje kultury są kluczowe w całym systemie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu i zapewnienia jego trwałości, ponieważ to one bezpośrednio zarządzają tym dziedzictwem i są odpowiedzialne za jego eksploatację, jak również realizują zadania związane z jego udostępnianiem.

W ramach analizy zidentyfikowano 13 dobrych praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy