Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Mamy niebanalne pomysły partnerskich inicjatyw
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu Polski i Europy

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

11-02-2019

 

W dniu 31.01.2019 r. w Jeleniej Górze w siedzibie Euroregionu Nysa odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ARCHEOLOGIA w ramach euroregionalnej grupy roboczej ZABYTKI-PAMÁTKY-DENKMALE.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji samorządowych, naukowych oraz organizacji pozarządowych z Czech, Niemiec i Polski. Omówiono sposoby popularyzacji i promocji regionu pod kątem jego wyjątkowego bogactwa kulturowego, krajobrazowego i historycznego.

Fundacja Ochrony Krajobrazu przedstawiła pomysły współpracy w ramach programów INTERREG, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Spotkanie było relacjonowane w lokalnych mediach.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy