Natura. Kultura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Realizujemy projekty partnerskie na rzecz ochrony i promocji krajobrazu
we współpracy z sektorem publicznym i prywatnym,
jak również z ośrodkami badawczymi

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, która realizuje projekty z zakresu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami. Realizujemy również projekty dla sektora prywatnego.

Siedziba fundacji jest w Jeleniej Górze. Naszym głównym obszarem działania są projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacji. W tym zakresie współpracujemy z instytucjami partnerskimi z całej Europy.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Bliska jest nam tematyka dotycząca:

  • ochrony środowiska naturalnego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • rozwoju turystyki
  • planowania przestrzennego

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

13-05-2022

W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt ForHeritage, którego partnerem jest Fundacja Ochrony Krajobrazu. Celem wydarzenia było przedstawienie głównych wyzwań i możliwych rozwiązań w zakresie zrównoważonego zarządzania dziedzictwem kulturowym.

W konferencji udział wzięli reprezentanci 7 różnych projektów UE oraz instytucji unijnych w tym przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, Europejskiego Instytutu Banku Inwestycyjnego, a także programu Interreg Europa Środkowa. W wydarzeniu uczestniczyło również około 80 uczestników, przedstawicieli władz i instytucji lokalnych, regionalnych i krajowych, organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym oraz osób prywatnych.

Prezentacje ze spotkania są dostępne tutaj.

Fundacja Ochrony Krajobrazu pełniła rolę wspierającą w organizacji całego wydarzenia od strony komunikacyjnej.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy