Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Mamy niebanalne pomysły partnerskich inicjatyw
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu Polski i Europy

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

05-04-2019

 

Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w XXI wieku i przyszłość modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie rewitalizacji - wokół tych zagadnień toczyła się dyskusja w międzynarodowym gronie panelistów i uczestników konferencji zamykającej projekt „Restaura", zorganizowanej przez słoweński Wydział Studiów Biznesowych Instytutu Katolickiego.

Dyskusję wzbogaciło omówienie rezultatów 4 działań pilotażowych i publikacji naukowych zrealizowanych w ramach projektu „Restaura".

Konferencja, w której uczestniczyła Fundacja Ochrony Krajobrazu, odbyła się w Lublanie (Słowenia) w dniu 3 kwietnia 2019.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy