Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Realizujemy projekty partnerskie
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

30-03-2020

W dniach 25-26 marca 2020 Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu otwierającym projekt ForHeritage dotyczącym wykorzystania rezultatów projektowych związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.  W spotkaniu, które z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odbyło się online, uczestniczyło 8 instytucji z 4 krajów (Polska, Włochy, Słowenia oraz Chorwacja). Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/forheritage 

Facebook: www.facebook.com/forheritagecentraleurope 

Projekt „ForHeritage. Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy