Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Mamy niebanalne pomysły partnerskich inicjatyw
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu Polski i Europy

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

26-04-2018

 

26 kwietnia 2018 roku rozpoczął się kolejny sezon turystyczny na zamku Rihemberk. W tym kameralnym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości i przedstawiciele administracji gminy Nova Gorica.

Zamek Rihemberk (Słowenia) jest jednym z czterech obiektów, w których realizowane są działania pilotażowe w ramach projektu RESTAURA. W przypadku zamku Rihemberk ich celem jest uzyskanie możliwie szerokiego publicznego konsensusu co do przyszłego wykorzystania zamku, przygotowanie całej niezbędnej do tego dokumentacji oraz wykorzystanie wniosków i dokumentacji przy ubieganiu się o finansowanie z różnych źródeł, w tym z rynku PPP.

Więcej informacji

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy