Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Realizujemy projekty partnerskie
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

14-12-2019

W dniu 4 grudnia 2019 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa zatwierdził 9 projektów, które mają na celu wykorzystanie w praktyce rozwiązań wypracowanych na poziomie międzynarodowym mających największy potencjał w zakresie rozwiązywania problemów na obszarze Europy Środkowej. Wśród nich znajduje się projekt ForHeritage (poprzednio E4H), którego partnerem jest Fundacja Ochrony Krajobrazu. Projekt ma na celu upowszechnienie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy