Natura. Kultura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Realizujemy projekty partnerskie na rzecz ochrony i promocji krajobrazu
we współpracy z sektorem publicznym i prywatnym,
jak również z ośrodkami badawczymi

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, która realizuje projekty z zakresu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami. Realizujemy również projekty dla sektora prywatnego.

Siedziba fundacji jest w Jeleniej Górze. Naszym głównym obszarem działania są projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacji. W tym zakresie współpracujemy z instytucjami partnerskimi z całej Europy.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Bliska jest nam tematyka dotycząca:

  • ochrony środowiska naturalnego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • rozwoju turystyki
  • planowania przestrzennego

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

18-09-2023

W dniach 13-14 września odbyło się drugie spotkanie partnerów w ramach projektu InterRevita.

Podczas wizyty partnerzy projektu mieli okazję podziwiać nie tylko krajobrazy i piękno lokalnej przyrody, ale także inwestycje realizowane w gminie.

Wspólnie zobaczyliśmy:

  • Centrum Kultury, z pracującymi tam ludźmi pełnymi pasji
  • Centrum sportu i rekreacji Silute z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń
  • Stadion miejski w Silute
  • Panele słoneczne na dachach instytucji budżetowych

Był też czas na obejrzenie zrewitalizowanego placu w centrum miasta z nowo utworzonymi miejscami do cumowania łodzi.

Šilutė to z pewnością miasto, które stara się nadążyć za potrzebami swoich mieszkańców i jest dobrym przykładem i inspiracją dla partnerów projektu.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy