Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Mamy niebanalne pomysły partnerskich inicjatyw
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu Polski i Europy

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

02-08-2019

 

Rozpoczęliśmy prace nad analizą przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Głównym celem analiz jest ocena modelu funkcjonowania instytucji kultury oraz wskazanie tych przedsięwzięć, które poprzez uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej podwyższyły standard swoich usług, stały się bardziej samowystarczalne i mają realny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego.

Produktem finalnym analizy będzie Przewodnik Dobrych Praktyk, który zostanie rozpowszechniony na poziomie krajowym i międzynarodowym.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy