Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Realizujemy projekty partnerskie na rzecz ochrony i promocji krajobrazu
we współpracy z sektorem publicznym i prywatnym,
jak również z ośrodkami badawczymi

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, która realizuje projekty z zakresu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami. Realizujemy również projekty dla sektora prywatnego.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • rozwoju turystyki
  • ochrony środowiska naturalnego

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

12-09-2020

Członkowie Fundacji Ochrony Krajobrazu wzięli udział w cyklu kursów szkoleniowych zorganizowanych przez Partnerstwo Izerskie – Stowarzyszenie LGD z Gryfowa Śląskiego w ramach projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020 wraz ze Stowarzyszeniem Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt z Drezna. Celem projektu jest inwentaryzacja i identyfikacja starych saksońskich i polskich odmian owoców, powstanie sadów modelowych, zachowanie starych odmian na obszarze realizacji projektu oraz kształcenie i szkolenie mieszkańców w celu pokazanie wartości sadów jako elementu otwartego krajobrazu kulturowego, istotnego dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy