Kultura. Natura. Ludzie. Krajobraz kulturowy z wielu perspektyw

Mamy niebanalne pomysły partnerskich inicjatyw
na rzecz ochrony i promocji krajobrazu Polski i Europy

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy. Propagujemy najlepsze praktyki i doświadczenia oraz budujemy partnerstwa ponad granicami.

Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Interreg Europa Środkowa, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Polska-Saksonia, Interreg Republika Czeska-Polska i innych). Najbliższa jest nam tematyka dotycząca:

  • dziedzictwa kulturowego
  • dziedzictwa archeologicznego
  • turystyki
  • środowiska naturalnego
  • odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

22-06-2018

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w konferencji Europolis, która odbyła się 15 czerwca 2018 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem przewodnim szóstej edycji wydarzenia było miasto obywatelskie.

FOK wzięła udział w panelu „Nie ma rewitalizacji bez partycypacji?”. Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnienia inicjującego i decydującego udziału mieszkańców w „uzdrawianiu” miast, który sprzyja żywotności i trwałości efektów rewitalizacji.

Wnioski zebrane podczas konferencji zostaną z korzyścią zastosowane w trakcie projektu „RESTAURA” realizowanego z udziałem FOK.

WIĘCEJ...

Projekty

Kontakt

Fundacja Ochrony Krajobrazu
ul. Jana Kiepury 1/9
58-506 Jelenia Góra
E-mail: kontakt@krajobraz.edu.pl
Website: www.krajobraz.edu.pl

Nasi partnerzy