Projekty

BALTIC MAKERS

Projekt BALTIC MAKERS stara się powiązać nowoczesne narzędzia dostępne dzięki internetowi z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na niepowtarzalne produkty wytwarzane ręcznie.                  

Partnerzy z Litwy, Finlandii, Łotwy i Polski chcą zastanowić się i sprawdzić, w jaki sposób wykorzystać nowe technologie (np. e-commerce, media społecznościowe) do komercjalizacji i profesjonalizacji działalności rzemieślników i lokalnych twórców z obszaru Morza Bałtyckiego. Fundacja Ochrony Krajobrazu jest pomysłodawcą projektu.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

POLSKO-NIEMIECKI SZLAK PIWNY

„Polsko-Niemiecki Szlak Piwny” to projekt turystyczny budujący na wspólnych, sięgających XIII wieku tradycjach piwowarskich pogranicza polsko-saksońskiego. Adresatami szlaku są turyści, a jego utworzenie przyczyni się m. in. do powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych z nią branżach.

Fundacja Ochrony Krajobrazu pełni rolę partnera wiodącego, a partnerem niemieckim projektu jest stowarzyszenie Tourismusverein Bautzen z Budziszyna (Niemcy).

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

RESTAURA

Projekt RESTAURA ma na celu identyfikację, przetestowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przedsięwzięciach dotyczących rewitalizacji obiektów o wartości historycznej.

W projekcie bierze udział 10 instytucji partnerskich z 4 krajów: Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji. Fundacja Ochrony Krajobrazu jest odpowiedzialna za koordynację jednego z pakietów merytorycznych projektu.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

BALTIC STORIES

Głównym celem projektu BALTIC STORIES jest przyciągnięcie większej liczby turystów do regionu Morza Bałtyckiego, organizacja nowych wydarzeń kulturalnych, a także rozwój turystyki eventowej. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki wspólnej, szerszej promocji regionu, w którym odbywa się wiele imprez i festiwali czerpiących z lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W projekcie uczestniczą partnerzy z Danii, Szwecji, Polski i Estonii. Fundacja Ochrony Krajobrazu pełni w projekcie funkcję partnera wiodącego.

Projekt pn. „BALTIC STORIES. Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego bazująca na wspólnej historii, tradycjach i wspólnej tożsamości kulturowej” jest dofinansowany z instrumentu Seed Money Facility EUSBSR oraz ze środków budżetu państwa.