Aktualności

15-04-2021
12-09-2020

Członkowie Fundacji Ochrony Krajobrazu wzięli udział w cyklu kursów szkoleniowych zorganizowanych przez Partnerstwo Izerskie – Stowarzyszenie LGD z Gryfowa Śląskiego w ramach projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020 wraz ze Stowarzyszeniem Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt z Drezna. Celem projektu jest inwentaryzacja i identyfikacja starych saksońskich i polskich odmian owoców, powstanie sadów modelowych, zachowanie starych odmian na obszarze realizacji projektu oraz kształcenie i szkolenie mieszkańców w celu pokazanie wartości sadów jako elementu otwartego krajobrazu kulturowego, istotnego dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza.

25-06-2020

Eksperci z Fundacji Ochrony Krajobrazu są w trakcie realizacji badań archeologicznych na kilku niezwykle interesujących stanowiskach zarówno o charakterze osadniczym, jak i sepulkralnym z terenu województw: dolnośląskiego i mazowieckiego. Prowadzone prace badawcze owocują bogatymi odkryciami, które niewątpliwie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa ludzkiego na omawianym obszarze w okresie od późnej epoki kamienia – neolitu, aż po okres średniowiecza.

30-03-2020

W dniach 25-26 marca 2020 Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu otwierającym projekt ForHeritage dotyczącym wykorzystania rezultatów projektowych związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.  W spotkaniu, które z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odbyło się online, uczestniczyło 8 instytucji z 4 krajów (Polska, Włochy, Słowenia oraz Chorwacja). Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/forheritage 

Facebook: www.facebook.com/forheritagecentraleurope 

Projekt „ForHeritage. Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

14-12-2019

W dniu 4 grudnia 2019 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa zatwierdził 9 projektów, które mają na celu wykorzystanie w praktyce rozwiązań wypracowanych na poziomie międzynarodowym mających największy potencjał w zakresie rozwiązywania problemów na obszarze Europy Środkowej. Wśród nich znajduje się projekt ForHeritage (poprzednio E4H), którego partnerem jest Fundacja Ochrony Krajobrazu. Projekt ma na celu upowszechnienie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

07-10-2019

 

W dniu 2 października 2019 r. w Kielcach odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego Fundacja Ochrony Krajobrazu zaprezentowała wnioski z przeprowadzonych wywiadów z instytucjami kultury w województwie świętokrzyskim. Instytucje kultury są kluczowe w całym systemie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu i zapewnienia jego trwałości, ponieważ to one bezpośrednio zarządzają tym dziedzictwem i są odpowiedzialne za jego eksploatację, jak również realizują zadania związane z jego udostępnianiem.

W ramach analizy zidentyfikowano 13 dobrych praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego.

04-10-2019

 

W najnowszym numerze kwartalnika „Wiadomości Konserwatorskie” (Numer 59/2019) ukazał się artykuł pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rewitalizację obiektów zabytkowych Europy Środkowej”.   

Tekst nawiązuje do działań projektu RESTAURA, przedstawiając możliwości wykorzystania mechanizmów modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w ratowaniu zagrożonego zniszczeniem dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do lektury!

 

02-08-2019

 

Rozpoczęliśmy prace nad analizą przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Głównym celem analiz jest ocena modelu funkcjonowania instytucji kultury oraz wskazanie tych przedsięwzięć, które poprzez uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej podwyższyły standard swoich usług, stały się bardziej samowystarczalne i mają realny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego.

Produktem finalnym analizy będzie Przewodnik Dobrych Praktyk, który zostanie rozpowszechniony na poziomie krajowym i międzynarodowym.

05-04-2019

 

Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w XXI wieku i przyszłość modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie rewitalizacji - wokół tych zagadnień toczyła się dyskusja w międzynarodowym gronie panelistów i uczestników konferencji zamykającej projekt „Restaura", zorganizowanej przez słoweński Wydział Studiów Biznesowych Instytutu Katolickiego.

Dyskusję wzbogaciło omówienie rezultatów 4 działań pilotażowych i publikacji naukowych zrealizowanych w ramach projektu „Restaura".

Konferencja, w której uczestniczyła Fundacja Ochrony Krajobrazu, odbyła się w Lublanie (Słowenia) w dniu 3 kwietnia 2019.

25-03-2019

 

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Spotkania z zabytkami” (Numer 1-2, 2019) ukazał się artykuł pt. „Nowa formuła współpracy ratunkiem dla niszczejących zabytków".

Tekst nawiązuje do działań projektu „RESTAURA", przedstawiając możliwości wykorzystania mechanizmów modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w ratowaniu zagrożonego zniszczeniem dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do lektury!

11-02-2019

 

W dniu 31.01.2019 r. w Jeleniej Górze w siedzibie Euroregionu Nysa odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ARCHEOLOGIA w ramach euroregionalnej grupy roboczej ZABYTKI-PAMÁTKY-DENKMALE.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji samorządowych, naukowych oraz organizacji pozarządowych z Czech, Niemiec i Polski. Omówiono sposoby popularyzacji i promocji regionu pod kątem jego wyjątkowego bogactwa kulturowego, krajobrazowego i historycznego.

Fundacja Ochrony Krajobrazu przedstawiła pomysły współpracy w ramach programów INTERREG, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Spotkanie było relacjonowane w lokalnych mediach.

28-01-2019

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w kolejnym spotkaniu partnerów projektu „RESTAURA", które odbyło się w dn. 24-25 stycznia 2019 w Warszawie.

Uczestnicy spotkania z satysfakcją zapoznali się z postępami prac w ramach działań pilotażowych. Równie pomyślnie wypadło podsumowanie warsztatów dla instytucji samorządowych, których efektem jest kilkanaście listów intencyjnych podpisanych przez przedstawicieli tych organów, a także wzrost zainteresowania partnerstwem publiczno-prywatnym widoczny w zwiększonej liczbie zapytań kierowanych do zespołu Helpdesku.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

17-12-2018

 

Serdeczne życzenia składa Fundacja Ochrony Krajobrazu.

05-11-2018

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu wzięła udział w kolejnym spotkaniu partnerów projektu RESTAURA w mieście Buzet w Chorwacji.

Zainteresowanie uczestników wzbudził zwłaszcza XVIII-wieczny pałac Bigatti, który jest obiektem działań pilotażowych projektu, oraz pałac Verzi z tego samego okresu, rewitalizowany obecnie ze środków Unii Europejskiej.

Cennym punktem spotkania było szkolenie „Przygotowywanie projektów PPP dla obiektów zabytkowych" przeprowadzone przez ekspertów z chorwackiej Agencji ds. Inwestycji i Konkurencyjności (AIP).

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

22-10-2018

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ukazała się książka pt. „Kultura chiribaya z doliny Tambo”, której wydanie współfinansowane było przez Fundację Ochrony Krajobrazu. Publikacja ta stanowi niezwykle ważny wkład polskiej nauki w poznanie i zrozumienie kultury chiribaya – jednej z najbardziej interesujących, a jednocześnie najmniej poznanych kultur archeologicznych prekolumbijskiego Peru.

Autor, opierając się na własnych badaniach na rozległym cmentarzysku El Pino w południowym Peru, opisuje do tej pory nieznane ugrupowania chiribaya zamieszkujące pomiędzy VI a XV wiekiem naszej ery dolinę rzeki Tambo. Prace zaowocowały odkryciem kilkudziesięciu grobów zawierających zmumifikowane szczątki ludzkie oraz niezwykle bogate i doskonale zachowane wyposażenie grobowe.

Te przełomowe badania odbiły się szerokim echem zarówno w Peru, jak i w Polsce. Fachowy periodyk „Archeologia Żywa” uznał je za jedno z dwóch najważniejszych osiągnięć polskiej archeologii w roku 2010.

Książka zawiera także bezcenny, w pełni skatalogowany, pochodzących z kilkunastu różnych kolekcji zbiór naczyń stanowiący obecnie najszerszą i najbardziej zróżnicowaną kolekcję ceramiki chiribaya znajdującą się w rękach naukowców.

Zachęcamy do lektury!

22-06-2018

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w konferencji Europolis, która odbyła się 15 czerwca 2018 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem przewodnim szóstej edycji wydarzenia było miasto obywatelskie.

FOK wzięła udział w panelu „Nie ma rewitalizacji bez partycypacji?”. Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnienia inicjującego i decydującego udziału mieszkańców w „uzdrawianiu” miast, który sprzyja żywotności i trwałości efektów rewitalizacji.

Wnioski zebrane podczas konferencji zostaną z korzyścią zastosowane w trakcie projektu „RESTAURA” realizowanego z udziałem FOK.

05-06-2018

 

Szóste spotkanie partnerów projektu „RESTAURA" odbyło się w Bratysławie w dn. 5-6.06.2018.

Oprócz wizyty studyjnej w willi Konventna, gdzie będzie realizowane działanie pilotażowe w ramach projektu, partnerzy odwiedzili zamek Devin, narodowy zabytek kultury Słowacji.

Więcej informacji

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

15-05-2018

 

W ramach drugiego spotkania partnerów projektu „BALTIC MAKERS" jego uczestnicy odwiedzili siedzibę partnera wiodącego projektu (AMI) w miejscowości Anykščiai na Litwie. AMI to inkubator sztuki, który przyjmuje rezydentów-twórców rękodzieła z takich dziedzin jak tkactwo, ceramika, stolarstwo artystyczne czy projektowanie przedmiotów użytkowych.

Jednym z punktów spotkania była dyskusja z zaproszonymi przez AMI rzemieślnikami i lokalnymi twórcami z Litwy i Łotwy, którzy podzielili się cennymi spostrzeżeniami co do sytuacji i potrzeb rynku rękodzieła w XXI wieku.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

26-04-2018

 

26 kwietnia 2018 roku rozpoczął się kolejny sezon turystyczny na zamku Rihemberk. W tym kameralnym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości i przedstawiciele administracji gminy Nova Gorica.

Zamek Rihemberk (Słowenia) jest jednym z czterech obiektów, w których realizowane są działania pilotażowe w ramach projektu RESTAURA. W przypadku zamku Rihemberk ich celem jest uzyskanie możliwie szerokiego publicznego konsensusu co do przyszłego wykorzystania zamku, przygotowanie całej niezbędnej do tego dokumentacji oraz wykorzystanie wniosków i dokumentacji przy ubieganiu się o finansowanie z różnych źródeł, w tym z rynku PPP.

Więcej informacji

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

11-04-2018

 

Strona internetowa projektu „RESTAURA" ma odświeżony wygląd! W przejrzysty sposób zostały na niej udostępnione ogólne informacje o projekcie, aktualności i publikacje przygotowane w ramach działań projektowych, takie jak „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych". Zespół Helpdesku chętnie odpowie na pytania dotyczące realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Strona jest przygotowana w języku angielskim. Zapraszamy!

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

29-03-2018

 

Wesołych świąt wielkanocnych życzy Fundacja Ochrony Krajobrazu.

20-02-2018

 

W dn. 15-16 lutego 2018 Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim w Zagrzebiu w ramach projektu RESTAURA. Spotkanie organizował chorwacki Instytut ds. Rozwoju i Relacji Międzynarodowych (IRMO). W spotkaniu wzięła też udział przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa Środkowa z Wiednia.

Pierwszy dzień spotkania upłynął na omawianiu postępów projektu i dalszych działań. Drugiego dnia po przedpołudniowym szkoleniu dotyczącym realizacji projektów w formule PPP partnerzy wzięli udział w wizycie studyjnej. Odwiedzili m. in. nowoczesne muzeum utworzone w trybie PPP, a prezentujące ciekawą interpretację dziedzictwa osobistego z całego świata.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

15-01-2018

 

„RESTAURA" włącza się w obchody roku dziedzictwa kulturowego Europy!

Projekt został zaliczony do prestiżowego grona inicjatyw realizowanych i promowanych w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Charakterystyczne logo i hasło „Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością" będą towarzyszyć wszystkim działaniom projektowym do końca grudnia 2018.

#EuropeForCulture

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

20-12-2017

 

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne składa Fundacja Ochrony Krajobrazu!

08-11-2017

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu wzięła udział w 5. Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków Dziedzictwo, które odbyły się w Warszawie.

Podczas panelu „Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce” moderowanego przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków FOK zaprezentowała projekt „RESTAURA" i przedstawiła jego główne założenia i cele. Uczestnicy panelu otrzymali egzemplarze podręcznika „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych". Sam projekt oraz jego tematyka wzbudziły duże zainteresowanie wśród audytorium, czego wyrazem była ożywiona dyskusja.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

25-10-2017

 

Podczas czwartego spotkania partnerów projektu „RESTAURA” Fundacja Ochrony Krajobrazu odwiedziła miasto Nova Gorica w Słowenii, które będzie realizować jedną z pilotażowych akcji rewitalizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest nią objęty XIII-wieczny zamek Rihemberk.

Wiosną br. część zamku została wysprzątana i zabezpieczona, a następnie otwarta dla mieszkańców i zwiedzających. Po renowacji wieży zamkowej planowane jest otwarcie infoteki „Natura 2000” i zaplecza turystycznego, a także udostępnienie części zamku inwestorom prywatnym.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

16-10-2017

 

W ramach projektu „RESTAURA" został opracowany dokument „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych". Podręcznik stanowi cenną pomoc dla podmiotów publicznych przygotowujących się do wdrażania projektów rewitalizacyjnych w formule PPP. Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w pracach merytorycznych i koordynowała prace nad polską wersją Podręcznika.

Podręcznik w języku polskim można pobrać tutaj: „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych".

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

 

28-09-2017

 

W dniu 26.09.2017 w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Szlak Piwny" dla przedstawicieli podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych z pogranicza polsko-saksońskiego. Podczas spotkania omawiana była koncepcja szlaku piwnego powstającego na pograniczu polsko-saksońskim.

Fundacja Ochrony Krajobrazu planuje aplikować o dofinansowanie na realizację szlaku z programu Interreg Polska-Saksonia.

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

20-09-2017

 

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „BALTIC MAKERS" za nami. Partnerzy z Litwy, Polski, Łotwy i Finlandii przedstawili na nim zarys planowanych działań i przedyskutowali metodologię ich realizacji. Została też podpisana umowa partnerska.

Pierwszym zadaniem partnerów jest opracowanie analizy dotyczącej rękodzieła, jego twórców i odbiorców w krajach nadbałtyckich, w których działają instytucje partnerskie uczestniczące w projekcie. Fundacja Ochrony Krajobrazu przygotowuje część poświęconą sytuacji rzemiosła w Europie i regionie Morza Bałtyckiego w XXI w.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

25-08-2017

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu przeprowadza ankietę na temat koncepcji „Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego" planowanego na pograniczu polsko-saksońskim. Ankieta jest skierowana do polskich i niemieckich instytucji i podmiotów związanych z turystyką w regionie.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line!

Ankieta on-line w języku polskim: proszę kliknąć TUTAJ.

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

10-07-2017

 

W ramach projektu „RESTAURA" powstał praktyczny podręcznik dla wszystkich, którzy planują rewitalizację obiektów zabytkowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Podręcznik krótko i rzeczowo objaśnia, czym jest i czym nie jest PPP, opisuje modele finansowania prac rewitalizacyjnych i dzieli się dobrymi praktykami obowiązkowej współpracy z konserwatorem zabytków.

Wywody teoretyczne są wsparte ponad 30 przykładami udanych projektów PPP w rewitalizacji z całego świata. Podręcznik zawiera też odsyłacze do przydatnych materiałów w internecie oraz bogatą bibliografię.

Przygotowanie podręcznika koordynowała Fundacja Ochrony Krajobrazu w ramach projektu RESTAURA. Podręcznik w języku angielskim można pobrać tutaj: "Handbook on PPP in built heritage revitalisation projects (PDF)".

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

22-05-2017

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim zorganizowanym w mieście Hnúšťa na Słowacji w ramach projektu „RESTAURA" realizowanego ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Podczas spotkania Fundacja zaprezentowała postęp prac w ramach pierwszego pakietu roboczego oraz uczestniczyła w warsztatach tematycznych na temat PPP w kontekście planowanych pilotaży w czterech miastach uczestniczących w projekcie.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.