Aktualności

22-06-2018

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w konferencji Europolis, która odbyła się 15 czerwca 2018 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem przewodnim szóstej edycji wydarzenia było miasto obywatelskie.

FOK wzięła udział w panelu „Nie ma rewitalizacji bez partycypacji?”. Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnienia inicjującego i decydującego udziału mieszkańców w „uzdrawianiu” miast, który sprzyja żywotności i trwałości efektów rewitalizacji.

Wnioski zebrane podczas konferencji zostaną z korzyścią zastosowane w trakcie projektu „RESTAURA” realizowanego z udziałem FOK.

05-06-2018

 

Szóste spotkanie partnerów projektu „RESTAURA" odbyło się w Bratysławie w dn. 5-6.06.2018.

Oprócz wizyty studyjnej w willi Konventna, gdzie będzie realizowane działanie pilotażowe w ramach projektu, partnerzy odwiedzili zamek Devin, narodowy zabytek kultury Słowacji.

Więcej informacji

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

15-05-2018

 

W ramach drugiego spotkania partnerów projektu „BALTIC MAKERS" jego uczestnicy odwiedzili siedzibę partnera wiodącego projektu (AMI) w miejscowości Anykščiai na Litwie. AMI to inkubator sztuki, który przyjmuje rezydentów-twórców rękodzieła z takich dziedzin jak tkactwo, ceramika, stolarstwo artystyczne czy projektowanie przedmiotów użytkowych.

Jednym z punktów spotkania była dyskusja z zaproszonymi przez AMI rzemieślnikami i lokalnymi twórcami z Litwy i Łotwy, którzy podzielili się cennymi spostrzeżeniami co do sytuacji i potrzeb rynku rękodzieła w XXI wieku.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

26-04-2018

 

26 kwietnia 2018 roku rozpoczął się kolejny sezon turystyczny na zamku Rihemberk. W tym kameralnym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości i przedstawiciele administracji gminy Nova Gorica.

Zamek Rihemberk (Słowenia) jest jednym z czterech obiektów, w których realizowane są działania pilotażowe w ramach projektu RESTAURA. W przypadku zamku Rihemberk ich celem jest uzyskanie możliwie szerokiego publicznego konsensusu co do przyszłego wykorzystania zamku, przygotowanie całej niezbędnej do tego dokumentacji oraz wykorzystanie wniosków i dokumentacji przy ubieganiu się o finansowanie z różnych źródeł, w tym z rynku PPP.

Więcej informacji

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

11-04-2018

 

Strona internetowa projektu „RESTAURA" ma odświeżony wygląd! W przejrzysty sposób zostały na niej udostępnione ogólne informacje o projekcie, aktualności i publikacje przygotowane w ramach działań projektowych, takie jak „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych". Zespół Helpdesku chętnie odpowie na pytania dotyczące realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Strona jest przygotowana w języku angielskim. Zapraszamy!

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

29-03-2018

 

Wesołych świąt wielkanocnych życzy Fundacja Ochrony Krajobrazu.

20-02-2018

 

W dn. 15-16 lutego 2018 Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim w Zagrzebiu w ramach projektu RESTAURA. Spotkanie organizował chorwacki Instytut ds. Rozwoju i Relacji Międzynarodowych (IRMO). W spotkaniu wzięła też udział przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa Środkowa z Wiednia.

Pierwszy dzień spotkania upłynął na omawianiu postępów projektu i dalszych działań. Drugiego dnia po przedpołudniowym szkoleniu dotyczącym realizacji projektów w formule PPP partnerzy wzięli udział w wizycie studyjnej. Odwiedzili m. in. nowoczesne muzeum utworzone w trybie PPP, a prezentujące ciekawą interpretację dziedzictwa osobistego z całego świata.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

15-01-2018

 

„RESTAURA" włącza się w obchody roku dziedzictwa kulturowego Europy!

Projekt został zaliczony do prestiżowego grona inicjatyw realizowanych i promowanych w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Charakterystyczne logo i hasło „Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością" będą towarzyszyć wszystkim działaniom projektowym do końca grudnia 2018.

#EuropeForCulture

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

20-12-2017

 

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne składa Fundacja Ochrony Krajobrazu!

08-11-2017

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu wzięła udział w 5. Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków Dziedzictwo, które odbyły się w Warszawie.

Podczas panelu „Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce” moderowanego przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków FOK zaprezentowała projekt „RESTAURA" i przedstawiła jego główne założenia i cele. Uczestnicy panelu otrzymali egzemplarze podręcznika „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych". Sam projekt oraz jego tematyka wzbudziły duże zainteresowanie wśród audytorium, czego wyrazem była ożywiona dyskusja.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

25-10-2017

 

Podczas czwartego spotkania partnerów projektu „RESTAURA” Fundacja Ochrony Krajobrazu odwiedziła miasto Nova Gorica w Słowenii, które będzie realizować jedną z pilotażowych akcji rewitalizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest nią objęty XIII-wieczny zamek Rihemberk.

Wiosną br. część zamku została wysprzątana i zabezpieczona, a następnie otwarta dla mieszkańców i zwiedzających. Po renowacji wieży zamkowej planowane jest otwarcie infoteki „Natura 2000” i zaplecza turystycznego, a także udostępnienie części zamku inwestorom prywatnym.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

16-10-2017

 

W ramach projektu „RESTAURA" został opracowany dokument „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych". Podręcznik stanowi cenną pomoc dla podmiotów publicznych przygotowujących się do wdrażania projektów rewitalizacyjnych w formule PPP. Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w pracach merytorycznych i koordynowała prace nad polską wersją Podręcznika.

Podręcznik w języku polskim można pobrać tutaj: „PPP w strategiach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego ― podręcznik dla samorządów terytorialnych".

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

 

28-09-2017

 

W dniu 26.09.2017 w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty w ramach projektu „Polsko-Niemiecki Szlak Piwny" dla przedstawicieli podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych z pogranicza polsko-saksońskiego. Podczas spotkania omawiana była koncepcja szlaku piwnego powstającego na pograniczu polsko-saksońskim.

Fundacja Ochrony Krajobrazu planuje aplikować o dofinansowanie na realizację szlaku z programu Interreg Polska-Saksonia.

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

20-09-2017

 

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „BALTIC MAKERS" za nami. Partnerzy z Litwy, Polski, Łotwy i Finlandii przedstawili na nim zarys planowanych działań i przedyskutowali metodologię ich realizacji. Została też podpisana umowa partnerska.

Pierwszym zadaniem partnerów jest opracowanie analizy dotyczącej rękodzieła, jego twórców i odbiorców w krajach nadbałtyckich, w których działają instytucje partnerskie uczestniczące w projekcie. Fundacja Ochrony Krajobrazu przygotowuje część poświęconą sytuacji rzemiosła w Europie i regionie Morza Bałtyckiego w XXI w.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

25-08-2017

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu przeprowadza ankietę na temat koncepcji „Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego" planowanego na pograniczu polsko-saksońskim. Ankieta jest skierowana do polskich i niemieckich instytucji i podmiotów związanych z turystyką w regionie.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line!

Ankieta on-line w języku polskim: proszę kliknąć TUTAJ.

Projekt pn. „Wspólna koncepcja i promocja Polsko-Niemieckiego Szlaku Piwnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska–Saksonia 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

10-07-2017

 

W ramach projektu „RESTAURA" powstał praktyczny podręcznik dla wszystkich, którzy planują rewitalizację obiektów zabytkowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Podręcznik krótko i rzeczowo objaśnia, czym jest i czym nie jest PPP, opisuje modele finansowania prac rewitalizacyjnych i dzieli się dobrymi praktykami obowiązkowej współpracy z konserwatorem zabytków.

Wywody teoretyczne są wsparte ponad 30 przykładami udanych projektów PPP w rewitalizacji z całego świata. Podręcznik zawiera też odsyłacze do przydatnych materiałów w internecie oraz bogatą bibliografię.

Przygotowanie podręcznika koordynowała Fundacja Ochrony Krajobrazu w ramach projektu RESTAURA. Podręcznik w języku angielskim można pobrać tutaj: "Handbook on PPP in built heritage revitalisation projects (PDF)".

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

22-05-2017

 

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim zorganizowanym w mieście Hnúšťa na Słowacji w ramach projektu „RESTAURA" realizowanego ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Podczas spotkania Fundacja zaprezentowała postęp prac w ramach pierwszego pakietu roboczego oraz uczestniczyła w warsztatach tematycznych na temat PPP w kontekście planowanych pilotaży w czterech miastach uczestniczących w projekcie.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.